ALV met kerstborrel

Afgelopen donderdag hebben we ons verzameld bij De Waterput in Oisterwijk. In deze bosrijk gelegen locatie hebben we onze laatste algemene ledenvergadering gehouden.

Aan het einde van ieder jaar zijn er een vast aantal agendapunten. Dit zijn  het jaarplan en de begroting. Deze documenten worden inhoudelijk besproken met de leden. Als ze akkoord bevonden worden, nemen we de tijd om de lopende zaken door te nemen. Dit keer was dat een advies van de cliëntenraad en een toelichting van de werkgroepen wijkverpleegkundigen en kwaliteitszorg. Om 15 uur hebben we het overleg afgesloten.

Om de feestdagen in te luiden hadden we onze invalkrachten, Raad van Toezicht, cliëntenraad en samenwerkende partners uitgenodigd. Op deze manier wilden we onze verbinding met elkaar blijven voeden.  Met veel  gelach en geschater kijken we terug op een mooie middag en wensen we iedereen alvast liefdevolle dagen toe.