Biënnale Tilburg: De toekomst van de gezondheidszorg

Dat we het in de toekomst anders moeten gaan organiseren is wel duidelijk. Met de toenemende vraag naar zorg – en niet alleen de thuiszorg – zullen er veel meer mensen nodig zijn die in de zorg werken. Geschat wordt dat dat maar liefst 1 op de 4 mensen zal zijn. Dat zal nooit lukken. Dus zoeken we naar nieuwe ontwikkelingen. Slimme oplossingen en vooruitstrevende innovaties.

Robotica (van o.a. Focal Meditech) kan een manier zijn om mensen met (neuro)musculaire problemen een stuk zelfredzaamheid terug te geven. Denk aan het gebruik van een armondersteuning, of een eethulp apparaat. Deze hulpmiddelen worden vergoed, maar zijn erg kostbaar. Volgens Focal is het óók erg belangrijk om de hulpmiddelen in andere waarden uit te drukken dan geld. Een (sociaal) isolement is uiteindelijk financieel en emotioneel veel kostbaarder!

Daarentegen geeft Egge – datasciëntist verbonden aan Erasmus MC – een rap en kraakheldere uiteenzetting van de kracht van alle data die wij tot onze beschikking hebben, maar niet gebruiken. Heel treffend wanneer hij een casus deelt waarin de patiënt vraagt aan een verpleegkundige of het vaker voorkomt wat hij ervaart. En wat hij daarin mag verwachten.

Een verpleegkundige ziet een X aantal patiënten per dag, van de in totaal (fictief) honderdduizend die er zijn. Hij beschikt simpelweg niet over de gegevens van alle patiënten. Als we die gegevens zouden verzamelen en steeds bijwerken kunnen we de patiënt NOG beter en gerichter informeren.

De gezamenlijke opdracht van deze avond is SAMENWERKING. Leren, durven en doen. We moeten durven falen om te kunnen verbeteren en te komen tot nieuwe oplossingen. Wij gaan geïnspireerd en bevestigd naar huis. Thuisbasis Brabant bestaat vanuit de overtuiging dat je samen sterker staat dan alleen, dus wij bouwen al aan de toekomst.

Wie bouwt er met ons mee?