Bijwerkingen melden

We sluiten vandaag de week af waarin we extra aandacht hebben voor vallen en medicatiegebruik. Dat betekent niet dat de gesprekken met onze cliënten stoppen. Of dat we zelf achterover gaan leunen, want de kennis rond medicatie en bijwerkingen is voortdurend in ontwikkeling.

Voor onze leden blijft de coöperatie investeren in het op peil houden van kennis en volgen van nieuwe ontwikkelingen. De cliënt mag rekenen op een zorgverlener die in staat is om de juiste adviezen te geven, of om door te verwijzen naar de apotheker of huisarts.

Een laatste advies zouden we graag aan iedereen mee willen geven. Als je bijwerkingen ervaart, meldt deze dan bij www.lareb.nl  Zij registreren en onderzoeken alle signalen. Deze communiceren zij met alle betrokkenen  rondom het farmaceutisch proces om verbetering te realiseren.