Cliëntenraad

De coöperatie heeft een cliëntenraad. Deze wordt vertegenwoordigd door drie cliënten. Zij geven namens de cliënten van Thuisbasis Brabant advies en gaan in gesprek met het bestuur en waar dat nodig is ook met externe partijen.

De leden van de cliëntenraad horen graag uw ervaringen over de zorgverlening van Thuisbasis Brabant. Maar ook ideeën of suggesties rondom verbeteringen of wensen zijn van harte welkom. Doordat u informatie met hen deelt, kunnen zij dit onderzoeken of inbrengen om verbeteringen voor cliënt en organisatie te realiseren.

De huidige samenstelling is momenteel

  Matthijs Hamakers

  Tonnie van Mourik

  Gerry Top

U kunt contact met de cliëntenraad opnemen door een email te sturen naar clientenraad@thuisbasisbrabant.nl. Ook kunt u hen telefonisch bereiken via 073-7040518. Spreekt u altijd uw naam en telefoonnummer in als u de voicemail krijgt. Dan kunnen ze u terugbellen als u dat wilt.