Aanmelden
Vragen? Mail ons: info@thuisbasisbrabant.nl

Gemeenten

U als gemeente

Voor gemeenten is er een taak weggelegd om te groeien naar samenhang in de wijken en sociale cohesie te optimaliseren. U als gemeente moet inwoners kunnen verwijzen naar een zorgaanbieder die kan voorzien in een (specialistische) zorgvraag, waarbij er optimaal rekening gehouden wordt met de (on)mogelijkheden van uw inwoner. Met de inzet van Thuisbasis Brabant kunnen de lokaal actieve teams hun kennis en expertise van de sociale kaart actief in zetten om de zorgvraag helder en deskundig te kunnen bedienen.

Omdat wij sterk geloven in eigen regie en kracht zien wij een meerwaarde voor Thuisbasis Brabant in het bieden van een totaal oplossing die zich op meerdere terreinen van de zorg manifesteert. Onze coöperatie heeft een aantal wijkverpleegkundigen die in staat zijn te komen tot indicatiestelling en het samenbrengen van 1 aanbieder in 1 situatie. Aandacht is daarin de grote kracht!