Dag van de Preventie!

Preventie betekent; Voorkomen dat er problemen ontstaan door zelf proactief  in te grijpen. Bijvoorbeeld voorkomen dat je ziek wordt en je eigen gezondheid bevorderen door zelf in actie te komen. 

Landelijk krijgt preventieve gezondheid steeds meer voeten in aarde. Ook Thuisbasis Brabant heeft hier oog voor! Zowel voor de zorgprofessionals maar ook voor de cliënten.  

Met de cliënten worden inmiddels de 1e gesprekken gevoerd volgens het IPH model. Het gedachtengoed van het IPH (Institute for Positive Health)  wordt door Thuisbasis Brabant omarmd en brengt dit ook in de praktijk.

De kracht van het model van IPH is dat er op een andere – meer brede manier – naar gezondheid wordt gekeken, met als doel de cliënt tot inzicht te laten komen.  Dit is essentieel bij het (her)pakken van de eigen regie in relatie tot gezondheid. 

Bij het IPH model staan betekenisvol leven en veerkracht centraal en niet alleen de klacht en/of gezondheidsproblemen.  Vaak kan er met ogenschijnlijk kleine stappen een groter gevoel van welbevinden ontstaan wat effect heeft op de totale gezondheid. 

Wat doe jij vandaag aan preventie en het verbeteren van je gezondheid? Laat het ons weten en laat jouw tip een inspiratie zijn voor anderen.