Bijeenkomst terminale zorg

Kom kennismaken met Thuisbasis Brabant! Onze coöperatie organiseert een kennismakings-bijeenkomst voor Zorg ZZP-ers die binding hebben met palliatieve en terminale zorg.

Naast de reguliere zorgteams heeft de coöperatie een team dat alleen zorg biedt in de laatste levensfase. Iedere cliënt krijgt een eigen team waarmee de zorg tot aan overlijden wordt geboden. Thuisbasis Brabant faciliteert het team, zodat jullie de best mogelijke zorg kunnen bieden.

We ontmoeten graag zorgverleners die mensen in de terminale fase bijstaan. Heb je interesse? Mail dan naar info@thuisbasisbrabant.nl