Moreel beraad voor zorgteams.

Er zijn vele wegen die naar goede zorg leiden

Dat creativiteit en flexibiliteit in de thuiszorg onontbeerlijk zijn, bleek in het wijkverpleegkundig overleg. Via Zoom, beeldbellen en fysiek konden we elkaar ontmoeten en waren we in ieder geval hoorbaar voor elkaar. Er werd een casus ingebracht die door de methode van moreel beraad werd verkend.

Autonomie, zelfbeschikking en eigen regie 

Dit staat in onze samenleving hoog in het vaandel. Maar soms kan er iets gaan wringen en ontstaat er twijfel hoe je als zorgprofessional goede zorg kan bieden. Hoe weet je nu wat wijs is en goed? Dilemma’s komen we allemaal tegen; ga je linksom of rechtsom? Je uitspreken of zwijgen? Wanneer is een situatie nog veilig? Wanneer is de menselijke maat bereikt? Over welke waarden gaat het? 

Wat zijn de botsende waarden?

Onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider kan een moreel beraad een verhelderende methode zijn. Dit is een gesprek waarin je samen een dilemma onderzoekt. Op basis van gelijkwaardigheid ontstaat er een dialoog. We onderzoeken vanuit verschillende de betrokkenen  welke waarden er toegekend worden, welke het zwaarst wegen en botsen. Met als doel om als team een gedragen besluit te nemen. We zoeken niet naar de oplossing. Bij een dilemma blijft het altijd ergens schuren. Maar met elkaar kom je wel tot een besluit waarin ieder gehoord is.

Kwaliteitsverbetering en teambuilding

Door het moreel beraad komt er ruimte voor eigen waarden en ontstaat er begrip voor ieders beleving en zienswijze. Omdat het dialoog vanuit waarden gevoerd wordt, heeft het gesprek een positieve insteek. Dit verbetert de kwaliteit van zorg en tegelijkertijd de zorg voor jezelf en elkaar.

Ervaring van een collega

Er is mij gevraagd een stukje te delen over hoe ik het inbrengen van een casus voor het moreel beraad heb ervaren. De casus die ik had meegenomen was een dilemma waarbij de wensen van een zorgvrager leek te wringen met mijn professionele zorg.

Allereerst heb ik mij veilig gevoeld om het dilemma in de groep te bespreken. De integriteit van de mede-collega’s en gespreksleider hebben hieraan bijgedragen. Maar ook én vooral de gestructureerde wijze van het “uitpluizen” van de onderdelen.

Vragen zoals: ‘wat is nu eigenlijk de vraag’, ‘Waar wring het nu het meest’,  ‘welke waarden streven alle belanghebbenden na’. 

Gestructureerd werd uitgevraagd en door gevraagd. Het hoefde niet uit te komen tot het oplossen van een vraag. Dat was voor mijn gevoel enerzijds lastig omdat ik graag een pasklaar antwoord zou hebben gekregen, anderzijds heeft het me veel opgeleverd. Ik ben zelf gaan nadenken op een andere manier dan dat ik deed. Ik heb andere invalshoeken meegekregen, waar ik zelf niet aan had gedacht. Ik heb gehoord wat de overwegingen, waarden en dillema’s van mijn collega’s waren die de casus niet kenden, wat heel verhelderend was.

Graag zou ik langs deze weg andere teams en/of zorgprofessionals willen aanmoedigen om een moreel beraad met enige regelmaat te doen met het team onder begeleiding van een gespreksleider.

Persoonlijk vind ik het een waardevolle aanvulling op je professionaliteit. Tegelijkertijd ga je denk ik als team vaker op een eenduidige wijze zorg verlenen. Het levert veel op omdat je kritisch leert nadenken over de waarden die je zelf hebt en hoe die jouw professionaliteit al dan niet beïnvloeden’

Graag een moreel beraad houden?

Heb je en situatie waar je een dilemma ervaart? En wil je graag een moreel beraad? Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur. Ook voor collega aanbieders en/of zzp-ers ben ik te benaderen.

Rijma de Ruiter
06-25463729