Aanmelden
Vragen? Mail ons: info@thuisbasisbrabant.nl

Organisatie

Thuisbasis Brabant… wie zijn wij?

Zorgcoöperatie Thuisbasis Brabant heeft twee bestuurders; Yvonne de Ruijter en Hennie van Tintelen.

Naast de bestuurlijke taken zijn en blijven zij ook actief in de zorgverlening. Om te voldoen aan de richtlijnen van de wet is er een Raad van Toezicht aangesteld. Deze heeft als taak het bestuur te toetsen op alle processen die gemoeid zijn met de doelstellingen van Thuisbasis Brabant en de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars ten aanzien van de wijkverpleging.

De leden van Thuisbasis Brabant zijn allemaal zelfstandige zorgprofessionals die meekijken en meedenken over de koers en belangen van de coöperatie. De raad van bestuur is de stem van de coöperatie naar buiten.

Wij kiezen er bewust voor om in kleine zelf samengestelde zorgteams onze diensten in te richten voor onze leden. Het gebruik kunnen maken van gecertificeerde scholingen, (zorginhoudelijke) protocollen en collectieve inkoop maakt dat Thuisbasis Brabant met een minimum aan financiële middelen in staat is om kwalitatief hoogstaande zorg te bieden die lokaal goed ingebed is.