Aanmelden
Vragen? Mail ons: info@thuisbasisbrabant.nl

Missie en visie

Missie

“De cliënt weet wat hij wil.” Thuisbasis Brabant sluit aan bij én maakt gebruik van het eigen inzicht en kennis van de cliënt. De zelfstandig zorgprofessionals ondersteunen en zorgen vanuit de gedachte; “Zorgen voor je naaste.” Het pad samen volgen en uitstippelen zorgt voor een verbinding op basis van respect en de juiste zorg. De kernwaarden die wij uitdragen zijn:

  • Respect voor de autonomie en uitgaan van mogelijkheden
  • Behoud van kwaliteit van leven
  • Wederzijdse openheid en respect
  • Deskundige zorgverleners
  • Open mind, eigenheid en humor
  • Maatwerk met betrekking tot de cliënt met een wisselende zorgbehoefte
  • Afspraak is afspraak

Visie

Thuisbasis Brabant stelt zijn zelfstandig zorgprofessionals in staat om zijn competenties ten volle in te zetten bij de cliënt, door de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk te laten bij de zorgprofessional. De verbindende schakel tussen de cliënt en de zorgprofessional maakt het mogelijk om zo dicht mogelijk bij de zorgvraag van de cliënt aan te sluiten, waardoor deze bij iedere cliënt zijn unieke eigen vorm vind. Vanuit deze houding sluit de zorgprofessional aan bij de eigenheid en zelfstandigheid van de cliënt. “De cliënt aan het roer!”

Ondernemingsvorm

De ondernemingsvorm van Thuisbasis Brabant is een coöperatie. Iedere zelfstandige zorgprofessional (ondernemer) is lid van de coöperatie. De coöperatie is vorm gegeven aan de hand van statuten die formeel zijn vastgelegd bij de notaris en nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
Het hoogste orgaan van de coöperatie is de algemene ledenvergadering. Ieder lid vertegenwoordigt hier 1 stem. Uitgangspunt is krachten te bundelen met behoud van eigen identiteit van de individuele ondernemingen.