Aanmelden
Vragen? Mail ons: info@thuisbasisbrabant.nl

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur. Zij hebben de (mede)verantwoordelijkheid om de organisatie te toetsen en volledig te laten ontplooien binnen de wettelijke kaders . Als autonoom orgaan mag de Raad van toezicht ook een adviesrol hebben. Dit kan gaan over hele specifieke zaken, maar ook algemeen beleid van Thuisbasis Brabant.

Vanaf 1 januari 2015 bestaat de Raad van toezicht uit twee leden

Inge Boelens

Inge Boelens (voorzitter)

 

Arnold

Arnold Broenink (financiën)