Raad van toezicht

De coöperatie heeft een Raad van toezicht die toeziet op het bestuur. Dat doen zij om een goede kwaliteit van zorg te waarborgen en een juiste inzet van financiële middelen te verantwoorden. Ze kijken of de organisatie de zorg biedt die overeenkomt met de doelstellingen van Thuisbasis Brabant. Maar bovenal zijn zij adviserend en coachend, en waar dat nodig is sturend. 

Raad van toezicht

Inge Boelens RvT

Voorzitter Raad van toezicht Inge Boelens

Arnold Broenink RvT

Toezichthouder financiën  Arnold Broenink

 

Raad van bestuur

Voorzitter Hennie van Tintelen

Secretaris Yvonne de Ruijter

Bestuurslid Olga Pothoven