Tarieven leden

Als je lid wilt worden van de coöperatie sluiten we een raamovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn het huishoudelijk reglement en de statuten verbonden.

De tarieven spreken we 1 keer per jaar af. Dat doen we tijdens de algemene ledenvergadering. We kijken dan naar een reële mix van onze dienstverlening en naar de overeengekomen tarieven met de zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Nadat de tarieven zijn bepaald sluiten we met ieder lid een deelovereenkomst  voor een jaar.