Aanmelden
Vragen? Mail ons: info@thuisbasisbrabant.nl

Onze zorg

Thuisbasis Brabant… thuis in zorg

Thuiszorg via een team van Thuisbasis Brabant geeft u ondersteuning bij uw verzorging en verpleging. In de gemeenten Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Oisterwijk en Oss zijn kleinschalige teams werkzaam waar u terecht kunt. Deskundigheid op medisch gebied, zorg en aandacht voor u, uw leefomgeving en mantelzorger(s) is wat u van hen kunt verwachten. Dit kan alleen als de communicatie optimaal is zodat u vertrouwen hebt en krijgt. Zo kunt u de regie blijven houden over wat belangrijk is voor u en uw gezondheid. Daar waar nodig worden huisarts en specialist betrokken om het beleid af te stemmen. Zo verloopt de zorg vloeiend en helder. Uiteraard heeft u een vast aanspreekpersoon en zorgteam, waarmee u samen uw zorg indeelt.

Heeft u zorg nodig dan komt de wijkverpleegkundige bij u op huisbezoek om de zorg met u af te stemmen. Wij staan garant voor ervaren en up-to-date geschoolde krachten in ieder segment van de zorg. Ook voor de indicatiestelling van een PGB kunt u contact opnemen met een zorgteam van Thuisbasis Brabant.

 

Waarom doen wij het zo?

Wij hebben ervaren dat kleinschalig werken enorme voordelen biedt. Voor ons, maar zeker ook voor u.

  • Het proces van zorgverlening wordt nauwlettend gevolgd door een kleine groep zorgprofessionals.
    Ze leren niet alleen u als persoon kennen maar ook het verloop van uw ziekte en de beperkingen die dit met zich mee brengt.
    Binnen deze kaders worden dan als vanzelf de mogelijkheden gevonden.
  • De korte communicatielijnen zorgen ervoor dat er geen “ruis” ontstaat op de beoogde doelen.
  • Ieder teamlid is op de hoogte van veranderingen in uw conditie en zorgplan, altijd.
  • Doordat u een select gezelschap heeft om u te ondersteunen, is er gemakkelijk tijd en ruimte voor een gesprek

Uit de klanttevredenheidsonderzoeken zijn bovenstaande zaken als belangrijkste pluspunten naar voren gekomen.