Aanmelden
Vragen? Mail ons: info@thuisbasisbrabant.nl

Terminale zorg en nachtzorg

Terminale zorg en nachtzorg

Wanneer u door een ongeneeslijke ziekte niet meer in staat bent uzelf te verzorgen, of andere verpleegkundige handelingen uit te voeren kunt u een beroep doen op de wijkverpleegkundige. Zij zal met u in deze laatste levensfase de wensen met u bespreken en een vast team van zorgprofessionals aan u koppelen.

In sommige situaties is het nodig om nachtzorg te verlenen, zodat uw partner even kan bijkomen, of omdat er verpleegkundige handelingen nodig zijn. Deze zorg kan het zorgteam u ook bieden.

In deze vaak intensieve zorg is er een nauwe samenwerking met de huisarts en soms ook andere hulpverleners. De zorgprofessionals die via Thuisbasis Brabant werken zijn deskundig, ervaren en gedreven om de best mogelijke zorg aan u te bieden. Soms zal er gebruik gemaakt worden van de inzet van vrijwilligers om uw mantelzorgers te ontlasten. Dit zijn speciaal opgeleide vrijwilligers die vanuit levenservaring of compassie uw situatie kunnen ondersteunen.