waarom doen we het zo?

Cliënten en Zorg ZZP-ers zijn steeds meer gewend om zelf leiding te nemen. De cliënt is beter in staat om zijn wensen kenbaar te maken, en de Zorg ZZP-er kan daar flexibel op in spelen.

Door Zorg ZZP-ers krachten te laten bundelen ontstaan er kleinschalige zorgteams die volledig gericht zijn op de cliënt. Een bepaalde routine, maar vooral elkaar “kennen” heeft een belangrijke waarde. Vertrouwen, korte lijnen en deskundige zorg zorgen voor een soepel zorgproces.