Leiderschap als zorgprofessional

Steeds vaker sluiten zorgprofessionals aan bij strategische en bestuurlijke overleggen binnen de eigen zorgorganisatie. Daarmee is het begin van een kanteling ontstaan. De verzorgende of verpleegkundige kan door de eigen professionele rol invloed uitoefenen op de strategische richting van de organisatie. Voor Thuisbasis Brabant is dit vanzelfsprekend.

Het is een mooie stap om deze ontwikkeling te zien. En een groot compliment voor de zorgprofessionals die zich dag dagelijks inzetten voor de best mogelijke zorg voor de cliënt. Binnen Thuisbasis Brabant gaan we nog een stap verder. De zorgprofessionals die aangesloten zijn bij onze coöperatie zijn mede eigenaar. Zij bepalen actief mee welke koers Thuisbasis Brabant gaat. Samen geven zij de belangen aan voor hen als ondernemer en vertalen op welke manier zij die het beste kunnen inzetten voor de client en henzelf.

Natuurlijk zijn de meeste leden vooral actief in de praktijk, want daar ligt hun hart en ambitie. Om de coöperatie toekomstbestendig te houden zijn er binnen Thuisbasis Brabant verschillende werkgroepen met specifieke aandachtsgebieden. De werkgroepen informeren de leden tijdens de algemene ledenvergadering, zodat iedereen goed op de hoogte blijft. 

Voor de dagelijkse gang van zaken is er een meewerkend bestuur. Dat wil zeggen dat het bestuur volledig bestaat uit zorgprofessionals met een bestuurlijk takenpakket. Zij zorgen er op hoofdlijnen voor dat de zorginkoopgesprekken plaatsvinden, de kwaliteit van zorg volgens de standaard is en de facilitering aan de zorgprofessionals voldoet aan de wensen van de leden. Specifiek zorgt het bestuur ervoor dat er een duidelijke koers wordt ingezet en wordt uitgevoerd, zodat we blijven bouwen aan een stevig en flexibel fundament.

Maar weten de zorgprofessionals dan alles van bedrijfsvoering? Nee is daarop het antwoord. Dat is ook logisch. Maar wat zorgprofessionals heel goed kunnen is innoveren. Nadenken over hoe processen anders en beter kunnen. Ze kunnen vreselijk goed luisteren en analyseren. En beschikken over een groot reflecterend vermogen. Met die talenten zijn wij als coöperatie in staat om specialistische kennis in te schakelen wanneer we dat nodig vinden. Dat helpt ons om een flexibele en persoonlijke organisatie te zijn en te blijven. Met een eigen koers en visie. Gericht op de relatie tussen de zorgprofessional en de cliënt. 

Dus wij juichen het toe dat zorgprofessionals zitting nemen in bestuurlijke overleggen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn!

sta jij ook voor persoonlijke zorg?

Thuisbasis Brabant is een bevlogen collectief dat gelooft in verbondenheid, en de kracht van zelfstandig ondernemerschap. Onze leden bieden persoonlijke zorg, vanuit hun eigen ervaren kijk op dit prachtige vakgebied. Samen met andere zelfstandige zorgprofessionals.

Gaat jouw hart ook sneller kloppen van persoonlijke zorg? Ben je geraakt door onze verhalen? Dan willen wij je graag ontmoeten.